2022-08-13

Det här tycker jag i aktuella frågor

Även om jag lägger mycket av mitt fokus på frågor om klimat och miljö så har jag givetvis även arbetat med många andra aktuella frågor i mitt uppdrag som ordförande i partistyrelsen. Här nedan finns ett urval av aktuella frågor som ofta hörs i debatten från olika partier. Frågorna är tagna ur SVT:s valkompass.

Välfärd och skola:

• Staten ska ta över ansvaret för sjukvården 👍
Vi behöver en bättre och mer jämlik vård i hela landet. På kort sikt behöver staten ta ett större ansvar för finansieringen av vården så att den blir mer jämlik, och på längre sikt skulle vården kunna övergå i statlig regi.

• Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas 👍
Vinstjakten håller på att förstöra den svenska skolan. Det måste bort omedelbart.

• Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas 👍
Grundnivån behöver höjas så att det går att leva på A-kassan om man drabbas av arbetslöshet. På längre sikt vore det bättre med en gemensam försäkring för både sjukdom och arbetslöshet i ett samlat trygghetssystem som omfattar alla.

Försvar och polis:

• Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt 👍
Ja. Upprustningen av försvaret ska inte ske på bekostnad av vår gemensamma välfärd. Om finansieringen av försvaret ska öka mer behöver även skatten öka.

• Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden 👎
Polisen har redan idag mycket goda möjligheter att visitera misstänkta personer. Att kollektivt bestraffa alla som råkar bo i ett visst område är både dumt och kontraproduktivt. Jaga de kriminella istället, inte vanligt folk.

• Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige 👎
Det går inte att förbjuda fattigdom, och det är grundorsaken till att människor tvingas tigga. Även om det är ett långsiktigt arbete så är det problemets grundorsaker vi behöver arbeta mot. Inte förbjuda människor att be om hjälp.

Ekonomisk politik:

• Skatten på fastigheter ska höjas 👎
Vi behöver ha ett mer fördelande skattesystem än idag i Sverige. Men fastighetsskatten i dess nuvarande form är inte en bra modell. Därför tycker jag i stället att Sverige ska inför en så kallad Box-modell där en samlad och progressiv beskattning av kapitalinkomster sker. Det ger förutsättningar för en mer rättvis beskattning.

• RUT-avdraget ska avskaffas 👍
Att bara ge skatteavdrag för hushållsnära tjänster är inte motiverat. I stället borde vi använda pengarna till att göra sådant som är miljövänligt billigare, som reparationer återbruk, hyra, byta, låna mm. Överlag är det bra med lägre skatt på arbete och högre på miljöförstöring, men vi bör prioritera rätt saker först.

• Karensdagen ska avskaffas 👍
Lågavlönade med yrken där man inte kan jobba hemifrån drabbas hårdare av karensdagen och kan tvingas gå till jobbet även om man är lite sjuk, därför bör den avskaffas.

Demokrati och rättvisa:

• Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag 👎
Oberoende media är en grundbult för en fungerande demokrati, därför ska Public service tvärtom ha ett brett uppdrag och grundlagsskyddas mot politisk klåfingrighet och neddragningar från blåbrunt håll.

• Ett tredje juridiskt kön ska införas 👍 Självklart ska den som inte vill identifiera sig som man eller kvinna ha möjlighet att inte göra det även juridiskt.

• Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten
Jag tycker att föräldraledigheten ska delas på tre delar. En del till vardera förälder och en del där föräldrarna själva bestämmer hur den ska fördelas, den delen ska även kunna tas ut av en nära anhörig. Det ger både en mer jämställd fördelning och en flexibilitet.

Läs ännu mer i SVT:s valkompass >>

Tillbaka till bloggar >>