Kandiderar till Sveriges riksdag

Det gör jag av samma anledning som jag en gång gick med i Miljöpartiet. Vårt hem jorden hotas av ett förändrat klimat och miljöförstöring. Vi måste agera nu för att undvika de värsta konsekvenserna.

De tekniska lösningarna finns redan. Efter att ha arbetat med miljö- och klimatfrågan i över 10 år ser jag att det som hindrar omställningen är politik snarare än teknik. Vi vet också hur vi behöver ställa om vår ekonomi för att skapa ett hållbart samhälle. Denna utveckling vill jag bidra till som riksdagsledamot.

Utbildad energiingenjör

Jag är utbildad energiingenjör från Umeå Universitet och har tidigare arbetat med utveckling av förnybar energi och som hållbarhetsspecialist på Eskilstuna kommun. Jag vill fortsätta mitt arbete för en snabb omställning till förnybar energi och hållbar utveckling i riksdagen.

Mina prioriterade frågor:

Miljön & Klimatet - Detta är ödesfrågor för mänskligheten. Det finns inga jobb och ingen ekonomi på en död planet. Jag vill att det ska vara lätt att transportera sig fossilfritt, att vi bara använder förnybar energi och att vi spar på jordens resurser. Vi måste snabbt minska våra utsläpp och sluta förstöra miljön. Läs mer här >>

Jämställdhet & Jämlikhet - Alla gynnas av ett jämställt och mer jämlikt samhället. Alla ska ha möjlighet att bli den de vill bli utan att hindras av normer, könsroller eller familjens ekonomi. Läs mer här >>

Levande landsbygder - Landsbygden är en fantastisk plats att bo på, och helt nödvändig för att vi ska kunna ställa om till ett hållbart samhälle. Ekologisk och närodlad mat, förnybar energi och hållbara byggmaterial behövs. Jag vill satsa mer på landsbygden. Läs mer här >>

Ett hjärta för politik

Att utveckla samhället till det bättre har alltid varit viktigt för mig. När jag upplevde att politikerna gjorde för lite gav jag mig själv in i politiken. Sedan dess har jag haft en hel rad med förtroendeuppdrag för Miljöpartiet de gröna:

Sammankallande för Miljöpartiets partistyrelse
Vice sammankallande för Miljöpartiets partistyrelse
Gruppledare för MP Eskilstuna
2:e vice ordförande för Servicenämden, Eskilstuna kommun
Ordförande för MP Sörmland
Ledamot i Miljöpartiets partistyrelse
Ledamot i Eskilstunas stadbyggnadsnämnd
Klimatambassadör för MP Sörmland
Ordförande för MP Eskilstuna