2018-08-22

Gör ett klimatval - för vår och våra barns framtid

NU har förtidsröstningen startat. Låt valet handla om hur vi ska möta de utmaningar som oroar oss allra mest – klimatet och miljön. Under denna mandatperiod har Miljöpartiet påbörjat detta viktiga arbete. Sverige och världen behöver klimatledarskap.

Miljöpartiet de gröna har en vision om ett hållbart samhälle. Vi har en vision där vi inte bara vill fixa klimatet och miljön, vi vill också att det samhälle vi ställer om till ska vara mycket bättre, med fokus på jämlikhet, livskvalitet och att hela landet ska leva.

Vi ser hur bönder drabbas av torka, skogsägare drabbas av bränder och stormar, fastighetsägare drabbas av översvämningar och än värre är det på andra håll i världen. Samtidigt pågår det sjätte massutdöendet, där arter försvinner i en takt som är upp till tusen gånger snabbare än naturens vanliga gång där nya arter uppstår och andra dör ut.

Men trots att mänskligheten nu står inför sitt kanske största hot genom tiderna, och Sverige fortsätter att släppa ut för mycket koldioxid, så har vi miljöpartister en plan, och vi håller på att genomföra den.

Vi har sett till att Sverige har en klimatlag som gör att kommande regeringar måste ta mer hänsyn till klimatet. Vi har gjort det lätt och billigt att investera i solceller. Vi har lagt grunden för att ställa om hela transportsektorn till el och förnybara bränslen. Vi satsar på cykelvägar, kollektivtrafik och järnväg i hela landet. Vi satsar på att mer av vår fantastiska natur ska skyddas. Men vi vill göra mycket mer, för att vi måste göra mycket mer.

Vi behöver fasa ut fossila bränslen och övergå till 100 procent förnybar energi.

Vi behöver kortare arbetstid i stället för ökad konsumtion.

Vi behöver ekologisk, närodlad och klimatsmart mat i stället för importerat fulkött.

Nu måste vi hjälpas åt – du har säkert redan börjat. Kanske äter du redan mer vegetariskt, konsumerar smartare eller kanske har du satt upp solceller på taket. Tillsammans, med din insats och en smart och handlingskraftig politik, kan vi gå från klimatkatastrof till ett fossilfritt välfärdssamhälle.

Låt valet handla om vår gemensamma framtid, klimatet och miljön, solidaritet och medmänsklighet. Rösta på Miljöpartiet.

Linus Lakso (MP), riksdagskandidat för Miljöpartiet

Tillbaka till bloggar >>