2018-01-20

Miljöpartiet stärker djurskyddet

För Miljöpartiet är djur kännande individer med ett egenvärde, och därför har det alltid varit självklart för oss att arbeta för en stärkt djurvälfärd.

I regeringsförklaringen 2014 slog vi fast att djurhållningen ska utvecklas på ett sådant sätt att djuren får möjlighet att utföra sitt naturliga beteende och så att beteendestörningar förebyggs. Nu levererar vi: häromveckan lämnade regeringen ett förslag till en ny djurskyddslag.

Djurskyddslagen innebär flera viktiga steg framåt för djuren. Inte minst förtydligas bestämmelsen om djurens rätt till naturligt beteende, för att säkerställa att all djurhållning ger djuren möjlighet att utföra beteenden som är viktiga för deras välbefinnande och att beteendestörningar förebyggs. En verksamhet som länge kritiseras för att brista i detta är minkfarmerna. Därför ger regeringen nu Jordbruksverket i uppdrag att utvärdera djurvälfärden på minkfarmerna och vid behov lägga fram förslag på ändrade regler. Vi vill kunna känna oss trygga med att vi har en hög djurvälfärd i Sverige, och då får det inte råda någon tvekan om att all djurhållning lever upp till lagens krav. Verksamheter som inte gör det får antingen förändras eller avveckla.

En annan verksamhet som ifrågasatts länge är cirkusar med vilda djur – sjölejon och elefanter – då cirkusarna saknar praktiska förutsättningar för att hålla elefanter och sjölejon så att de kan bete sig naturligt. Regeringen kommer därför att förbjuda cirkusar att hålla dessa djur.

En annan djurskyddsfråga som engagerat många djurvänner är övergivna och förvildade tamkatter, som ofta far mycket illa. I den nya djurskyddslagen föreslås ett uttryckligt förbud mot att överge tamdjur, samtidigt som det görs klart att samhället har ett ansvar för att ingripa till skydd för katter utan ägare. Regeringen kommer också att särskilt utreda ett krav på märkning och registrering av katter, vilket skulle vara till stor hjälp i arbetet med hemlösa katter.

Djurskyddslagen innehåller också en rad andra förbättringar, som på område efter område stärker djurvälfärden. Nu hoppas vi bara att oppositionspartierna i riksdagen vill vara med och förbättra för djuren. Djuren har inte själva möjlighet att göra sin röst hörd, så desto viktigare att det finns partier som är beredda att stå upp för dem!

Linus Lakso, Partistyrelseledamot Miljöpartiet

Tillbaka till bloggar >>