2018-01-01

Miljöpolitik att ha koll på 2018
***

Det nya året innebär för många människor en nystart och en chans till nya och bättre vanor. Inom politiken har många partier länge suttit fast i den gamla ovanan att skjuta klimatfrågan på framtiden. Det nya året ger dem en chans till nystart.

Den första januari sker ett epokskifte i svensk klimatpolitik när det klimatpolitiska ramverket träder i kraft. Miljöpartiets främsta vallöfte infrias. För första gången får Sverige en klimatlag som innebär att varje regering har en skyldighet att föra en aktiv klimatpolitik. För första gången kommer Sverige också att ha långsiktiga klimatmål och ett oberoende klimatpolitiskt råd som granskar klimatpolitiken. Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser. Det är det mest ambitiösa klimatmålet i världen!

Men det är inte allt. Andra viktiga förändringar för klimatet som börjar gälla redan nu första januari:

  • Sverige får en historiskt stor miljöbudget
  • Elfordonspremien träder i kraft så att det blir lättare att byta från bil till elcykel
  • Sverige får ett ladda-hemma-stöd för den som vill kunna ladda sin elbil vid huset
  • Höjt stöd för solceller på hustak, från 20 till 30 procent
  • Satsningen på energi- och klimatrådgivare utökas och förlängs

Ytterligare insatser krävs, men Naturvårdsverkets beräkningar visar att tack vare den förbättrade klimatpolitik vi gröna har drivit igenom är Sverige på god väg att nå utsläppsmålen till 2030. Men det här är politik som flera andra partier vill stoppa, skära ner och prioritera bort. De borgerliga partierna och Sverigedemokraterna går till val på att göra det utsläppstunga flyget billigare. Flera partier vill stoppa nya höghastighetståg och de vill skära kraftigt i miljöbudgeten.

Ord är inte värda mycket om de inte följs av handling. Miljöpartiet har visat att vi kan leverera resultat och det tänker vi fortsätta göra. Sverige behöver en grön regering och därför måste 2018 bli ett klimatval!

Stina Bergström (MP), riksdagsledamot och klimatpolitisk talesperson

Linus Lakso (MP), klimatambassadör i Sörmland och klimatansvarig i partistyrelsen

Tillbaka till bloggar >>