2017-11-28

Det är en energirevolution på gång

Vi har en vision: Det är att Sverige, och tillslut hela världen ska drivas av förnybar energi, från sol, vind, vatten och biomassa. Sverige bör bli den första välfärdsnation som drivs av 100 procent förnybar energi. Genom att visa för resten av världen att det är möjligt kan vi faktiskt göra skillnad på global nivå. Det är så vi som litet land faktiskt kan ha en stor påverkan på att lösa problemet med klimatförändringen.

100 procent förnybar el är ett mål vi som första parti lanserade 2011, då ansågs det som orimligt och flera partier kämpade emot. Men under den här mandatperioden har vi lyckats. Idag står en bred riksdagsmajoritet bakom energiöverenskommelsen, där ett mål är att all el ska vara 100 % förnybar till 2040.

Vi är redan inne i en energiomställning där förnybar energi som vindkraft och solenergi ersätter kärnkraft och fossil energi. Att den förnybara energin nu steg för steg ersätter gamla lösningar beror både på teknikutveckling och ambitiös politik. I Miljöpartiets valmanifest från 2014 skrev vi att vi vill ha 100 procent förnybar energi och att flera kärnkraftsreaktorer ska stängas. Fyra av tio reaktorer är beslutade att stängas senast 2020.

Energiöverenskommelsen innehåller många delar. Den allra viktigaste är att förnybar elproduktion byggs ut kraftigt, med ytterligare 18 TWh från 2020 till 2030. Det motsvarar elproduktionen från tre kärnkraftsreaktorer. Andra delar av överenskommelsen:

- Ett mål om 50 procent effektivare energianvändning 2030.

- Ett nytt program för energieffektivisering i industrin.

- Moderna miljökrav för vattenkraften och inrättande av en fondlösning där kraftbolagen betalar för miljöåtgärder.

- Satsningar på utveckling av batteriteknik för lagring av el och utveckling av flexibilitet avseende efterfrågan på el.

Med energiöverenskommelsen har Sverige fått ett mål om 100 procent förnybar el och en färdplan som tar oss dit. Överenskommelsen styr Sverige bort från gammal och farlig kärnkraft till en framtid med 100 procent förnybar energi. Det är en energirevolution på gång.

Det behövs ett starkt miljö­parti i riksdagen, och helst i regeringen för att utvecklingen ska drivas framåt. För även om vi är stolta över de framsteg vi gjort är vi långt ifrån nöjda, vi kommer att fortsätta arbeta för att hela energisystemet ska bli 100% förnybart under nästa mandatperiod. Lyckas vi kommer Sverige att stå som global vinnare när andra länder ska ställa om och efterfrågar teknik och kunskap från oss. Tillsammans kan vi både klara klimatutmaningen och utveckla samhället till det bättre.

Linus Pettersson Lakso (MP) Riksdagskandidat, ansvarig för energifrågor i partistyrelsen

Lise Nordin (MP) Riksdagsledamot energipolitisk talesperson

Tillbaka till bloggar >>